Bibliografi

På tyska finns det elva böcker som jag skrivit, bland dem en kulturhistoria av staden Weimar, en stor filosofisk essä om populärmusiken (allt från Enrico Caruso till Techno), en monografi om filologins historia, en kulturfilosofi kring Axel Munthes liv och en historisk essä om det tyska språket. Boken om Axel Munthe publicerades också på svenska. Två böcker om skandinavisk arkitektur har jag skrivit tillsammans med sonen Jon Steinfeld, som är arkitekt.

Andra böcker som jag givit ut är en samling artiklar om den franske författaren Michel Houellebecq, en liknande volym om den tyske författaren Robert Gernhardt, en idésamling kring resandets framtid (med artiklar av bland andra Orhan Pamuk och Hans Magnus Enzens-Berger). Under senare år har jag skrivit några större akademiska uppsatser, bland dem en om förhållandet mellan ockultism och naturvetenskap, en om fastig-heten som litterärt motiv och en om försöken att rationalisera intellektuellt arbete, som koncentrerar sig fram för allt på tjugo- och trettiotalet.

Under vintern 2011/2012 skrev jag, tillsammans med vännen Martin Winkler, en kriminalroman som utspelar sig för det mesta i trakterna kring Osby. Boken publicerades i augusti 2012.