Biografi

Jag föddes 1954 och växte upp i en modern förort till Bielefeld, en medelstor industristad halvvägs mellan Köln och Berlin. Efter gymnasietiden arbetade jag i stället för att göra militärtjänst, drygt ett år på ett mentalsjukhus, där jag också genomgick en utbildning till undersköterska inom psykiatrin.

Från 1974 till 1979 läste jag litteratur- och musikvetenskap vid Philipps-Universität i Marburg och vid Freie Universität Berlin. Bland lärarna bör nämnas litteraturvetarna Heinz Schlaffer och Eberhard Lämmert samt musikvetarna Reinhold Brinkmann och Rudolph Stephan. Därefter arbetade jag, under några rätt så oroliga år, som lärare i tyska, bl a vid Folkuniversitetet i Göteborg, som översättare och som copywriter för Volvo Personbilar, för Jonsereds, för Tarkett och för många andra svenska företag.

Jag avlade doktorsexamen 1983 vid Freie Universität Berlin med en avhandling om Georg Wilhelm Friedrich Hegels konstfilosofi, med särskilt hänsyn till litteraturen. Året därpå flyttade jag till Calgary i Kanada, var jag tjänstgjorde som docent i tyska vid universitetet. År 1986 blev jag professor i tyska vid Université de Montréal, det största franskspråkiga universitetet i Kanada, där jag stannade fram till 1990. Under dessa år började jag skriva artiklar, framför allt essäer och recensioner, för tyska och kanadensiska tidningar och tidskrifter.

Tillbaka i Tyskland, arbetade jag som lektör inom förlaget Klett-Cotta och som docent i litteratur-vetenskap vid universitetet i Stuttgart, innan jag i början av 1994 bytte till Frankfurter Allgemeine Zeitung, där jag blev redaktör för litteraturdelen. Tidningen upplevde under nittiotalet en tid av ojämförlig framgång, med en kulturdel som ofta omfattade sex helsidor och mer. Tre år senare blev jag ansvarig redaktör för bevakningen av ”litteratur och litterärt liv”. Det var på den tiden att jag började skriva på svenska, först för Svenska Dagbladet, sedan också för andra svenska medier. Det blev också en del föreläsningar i Sverige, bland dem ”Adam Helms Lecture” år 2010, med titeln ”De griniga, de gråtfärdiga och de glada – Om kritiken i ett samhälle där alla är kritiska’’.

År 2001, bara några månader innan tidningarna nåddes av dotcom-krisen, flyttade jag till München och till Süddeutsche Zeitung, Tysklands största seriösa dagstidning. Jag övertog där samma position som jag innehade i Frankfurt. År 2005 började jag att undervisa igen, den här gången vid universitetet i Luzern i Schweiz, där jag året därpå blev utnämnd till professor i kulturvetenskap (med inriktning på litteratur). Sedan början av 2007 är jag, tillsammans med Andrian Kreye, ansvarig för hela kulturdelen i Süddeutsche Zeitung. Förutom om litteratur skriver jag framför allt om språk- och kulturpolitik, om konst och om musik – och ibland om ekonomi. När det gäller akademisk forskning, så har jag under senare år koncentrerat mig på just det: förhållanden mellan kultur och ekonomi. En del reportage (och biltester) blir det också.

Jag bor i München och på Österlen, och det är på Österlen där jag förvarar mitt bibliotek. Jag talar, förutom tyska, flytande svenska, engelska och franska samt en hel del italienska.